Menu strony
Zaproszenia

Zaproszenia na ślub – co warto wiedzieć?

Rozsyłanie zaproszeń na ślub ma długą historię, którą można liczyć aż od Średniowiecza. Oczywisty jest fakt, że większa część mieszkańców ówczesnego świata cierpiała na analfabetyzm, stąd też pisemne zaproszenia ślubne były domeną klas panujących.
Niewykształconych mieszkańców często powiadamiano ustnie przez gońców i heroldów. W ludowych obyczajach panna młoda zapraszała na ślub i wesele bezpośrednio. Długoletni monopol arystokracji w układaniu zaproszeń ślubnych sprawił, że do dziś dnia istnieją pewne określone normy ich układania.