Menu strony
Malarstwo

Hiperrealizm w malarstwie i fotografii

Hiperrealizm jest stylem w malarstwie, który miał miejsce w 20-tym wieku. Cechowała się on tym, że próbował przedstawić rzeczywistość z najdrobniejszymi detalami. Odwzorowanie było tu najważniejszym czynnikiem, który był brany pod szczególną przez twórców. Termin ten pierwszy raz pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Był kierowany w kierunku malarzy, którzy próbowali odtworzyć na płótnie fotografię.