Menu strony

Zaproszenia na ślub – co warto wiedzieć?

Rozsyłanie zaproszeń ślubnych ma długą historię, którą trzeba liczyć już od Wieków Średnich. Jasny jest fakt, że większa część naszych przodków była niepiśmienna, stąd też pisemne zaproszenia ślubne były przywilejem klas wyższych.
Pozostałych ludzi zwykle powiadamiano ustnie przez gońców i heroldów. W zwyczajach wiejskich przyszła mężatka zapraszała na ślub i wesele bezpośrednio. Długoletni monopol szlachty w układaniu zaproszeń na ślub sprawił, że współcześnie obowiązują pewne określone normy ich układania.
Twoja-Galeria.eu z Warszawy
Powszechnie wiadome jest, że język francuski przez trzy stulecia (od panowania Króla Słońce) był językiem klas wyższych. Arystokracja ówczesnego świata posługiwała się nim biegle, tak jak niegdyś łaciną. Francuski przeniknął do wielu sfer życia, w tym do kontaktów dyplomatycznych i sztuki pisania listów. Nie zaskakuje więc fakt, że do teraz na zaproszeniu na ślub zapisuje się na końcu skrót: R. S. V. P.. Najczęściej ludzie nie wiedzą, cóż ten skrót oznacza i z jakiego powodu się go tam zapisuje. Wszystkim zainteresowanym spieszę z wyjaśnieniem: oznacza on francuskie zdanie „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Pod należy zamieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba może użyć, by zaakceptować albo odrzucić zaproszenie.


Kolejne tematy

Wybieramy miejsce na zorganizowanie wesela-marzeń

Ślub na stadionie, młoda para
Ostatnio coraz większa liczba obcokrajowców podejmuje decyzję o zorganizowaniu wesela i zaślubin w Polsce. Nasz kraj jest w szczególności atrakcyjny dla gości z zachodu, gdzie wbrew postępującej tendencji do wyrównywania cen, wciąż jeszcze jest drożej niż w Polsce.


Obok umieszczenia tradycyjnego skrótowca, wypada zaproszenia na ślub formułować w trzeciej osobie (czyli np. „Oświadcza się, iż„). Wielokrotnie jednak lekceważy się tę regułę, używając mniej sztywne formy w pierwszej osobie (”Z radością informujemy, że..” itd.). Do ogólnie przyjętych norm zaliczamy również stosowne wyprzedzenie - zaproszenia na ślub trzeba dostarczyć na 2-3 miesiące przed jego terminem. Należy pamiętać również o bezbłędnej gramatyce, ortografii i długości informacji. Dobra karta z formułką zaproszenia musi być nie za długa i rzeczowa. Od strony estetyki od lat przeważa trend, by kreację jej zlecać pracowniom artystycznym. W ten sposób każde zaproszenie na ślub stanie się wyjątkowym dziełem sztuki.
2019/12/18, 07:09