Menu strony

Zaproszenia na ślub – co warto wiedzieć?

Rozsyłanie zaproszeń ślubnych ma długą historię, którą trzeba liczyć już od Wieków Średnich. Jasny jest fakt, że większa część naszych przodków była niepiśmienna, stąd też pisemne zaproszenia ślubne były przywilejem klas wyższych.
Pozostałych ludzi zwykle powiadamiano ustnie przez gońców i heroldów. W zwyczajach wiejskich przyszła mężatka zapraszała na ślub i wesele bezpośrednio. Długoletni monopol szlachty w układaniu zaproszeń na ślub sprawił, że współcześnie obowiązują pewne określone normy ich układania.
Twoja-Galeria.eu z Warszawy
Powszechnie wiadome jest, że język francuski przez trzy stulecia (od panowania Króla Słońce) był językiem klas wyższych. Arystokracja ówczesnego świata posługiwała się nim biegle, tak jak niegdyś łaciną. Francuski (sprawdź: Francuski przez Skype ) przeniknął do wielu sfer życia, w tym do kontaktów dyplomatycznych i sztuki pisania listów. Nie zaskakuje więc fakt, że do teraz na zaproszeniu na ślub zapisuje się na końcu skrót: R. S. V. P.. Najczęściej ludzie nie wiedzą, cóż ten skrót oznacza i z jakiego powodu się go tam zapisuje. Wszystkim zainteresowanym spieszę z wyjaśnieniem: oznacza on francuskie zdanie „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Pod należy zamieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba może użyć, by zaakceptować albo odrzucić zaproszenie.


Kolejne tematy

Kiedy pragniemy zaprosić znajomych na ważną uroczystość rodzinną, kupujemy gustowne zaproszenia

Zaproszenia na uroczystości rodzinne jesteśmy w stanie z grubsza podzielić pomiędzy dwa zbiory: te przeznaczone dla dzieci i te zaprojektowane dla osób dorosłych. Takie istotne wydarzenia, jak chrzest albo wesele, a również jego jubileusz, wymagają, aby gości zapraszać w wyjątkowy, czyli podniosły sposób. Elegancko wykonane zaproszenia wręcza osobiście w czasie zapowiedzianej wizyty. Aby jeszcze bardziej podkreślić wzniosły charakter samej czynności zapraszania, niektóre pary narzeczeńskie wręczają samodzielnie wykonane zaproszenia. Jednak zdecydowana większość młodych kobiet preferuje zamówić profesjonalne druki.


Obok umieszczenia tradycyjnego skrótowca, wypada zaproszenia na ślub formułować w trzeciej osobie (czyli np. „Oświadcza się, iż„). Wielokrotnie jednak lekceważy się tę regułę, używając mniej sztywne formy w pierwszej osobie (”Z radością informujemy, że..” itd.). Do ogólnie przyjętych norm zaliczamy również stosowne wyprzedzenie - zaproszenia na ślub trzeba dostarczyć na 2-3 miesiące przed jego terminem.

Jeżeli wczytujesz się w ten tekst to oznacza, że temat Cię niesamowicie zaciekawił - wejdź na odnośnik do strony maszyny sitodrukowe, a odnajdziesz nie mniej atrakcyjne informacje.

Należy pamiętać również o bezbłędnej gramatyce, ortografii i długości informacji. Dobra karta z formułką zaproszenia musi być nie za długa i rzeczowa. Od strony estetyki od lat przeważa trend, by kreację jej zlecać pracowniom artystycznym. W ten sposób każde zaproszenie na ślub stanie się wyjątkowym dziełem sztuki.
2021/09/06, 10:24