Menu strony

Zadawanie zapytań u najmłodszych

Maluchy mają naturalną ciekawość świata, dlatego ciągle obserwują, manipulują przedmiotami, chcą wszystkiego dotknąć, pytają. Pierwsze pytanie dziecka uznaje się za początek samodzielnej myśli malucha. Dziecko dostrzegło problem i oczekuje od rodziców jego rozwiązania. Początkowo ma to charakter raczej emocjonalny niż intelektualny. Wiek pytań nazywany jest też "głodem wiedzy".


dziecko
Do drugiego r.ż - odnośnik - życia bobas powtarza pytania automatycznie i bez zrozumienia za rodzicami. Syk w ten sposób uczy się użycia określonego pytania do odpowiedniej sytuacji. Około trzydziestego miesiąca życia pojawiają się pytania „kto?” i „co?”. ,,Wiek pytań" zaczyna się ok.3,5 r.ż i trwa przez cały okres przedszkolnylub dłużej. Od tego okresu, przeciętne dziecko zadaje rodzicom pytania z sensem, to znaczy poprawnie posługując się przysłówkami i zaimkami pytajnymi. Wiek przedszkolny 4-6 lat to czas poprzedzający naukę w szkole. W tym czasie u dzieci zachodzi wiele zmian psychicznych i fizycznych. Dziecko jest bardzo ruchliwe, intensywnie się rozwija i jest bardzo ciekawskie.

Czynności rozwojowe dziecka ulegają zmianie, ponieważ występuje zainteresowanie otoczeniem - przeczytasz więcej tutaj, urządzeniami domowymi, wychodzeniem poza rodzinę i zawieraniem nowych znajomości przedszkolnych oraz poznawaniem pierwszych funkcji społecznych. Około 4.-5. r.ż dziecko dokonało już „inwentaryzacji” obiektów w otoczeniu, zna ich nazwy i przeznaczenie. Ma też już wystarczającą ilość doświadczeń, by interesować się zjawiskami rządzącymi światem.

Niesamowicie interesujący artykuł, czyż nie? Przeczytaj także inne wpisy, gdyż w tamtym miejscu oryginalna strona www (http://www.talentum.pl/kursy-maturalne-fizyka/) jest równie zajmująca i zaabsorbuje Cię w całości.

Jest gotowe do poznawania związków, stąd dogłębne pytania, a przede wszystkim liczne „dlaczego?”. Dodatkowym motywem zadawania licznych pytań dotyczących otaczającego świata, oprócz zaspokojenia ciekawości poznawczej, jest praca nad oddzieleniem fantazji od realności. Dla dziecka do 6. roku życia te dwa światy są tak samo istotne. To co zagościło w umyśle malucha jako wyobrażenie, element marzenia sennego jest tak samo istotne jak to, co zaobserwował „w naturze”.


Dziecko, uszy, słuch
Dopiero częste konfrontacje z realnością zaczynają budować granicę pomiędzy tymi dwoma wymiarami. i szukanie na nie odpowiedzi służy również podtrzymaniu kontaktu -jest okazją do wspólnej zabawy i ciekawej rozmowy. Tendencja dziecka do tworzenia z zadawanych pytań -całych łańcuchów, zapewnia dłuższy kontakt z rodzicem, co jest nawet ważniejsze niż poznawania rzeczywistości. Psychologia uznaje pytania dziecięce za pierwszy objaw ich samodzielnego myślenia. Dziecko pyta napotykając na trudności w zrozumieniu jakiegoś zjawiska, w dążeniu do poznania czegoś nieznanego, do wyjaśnienia niejasności. Przyczyną pytań starszego dziecka jest krytyczna refleksja wobec faktów i zjawisk oraz zauważonej sprzeczności pomiędzy posiadanymi informacjami, a realnością. Zadanie pytania dowodzi, że dziecko myśli, gdyż dostrzegło problem i oczekuje od dorosłych jego rozwiązania.Wiek pytań nazywany jest również "głodem wiedzy".
2020/11/16, 16:58