Menu strony

Usuwanie różnych dolegliwości za pomocą światła

Światło jest bardzo ważnym składnikiem życia człowieka. Mówi się, że właściwie bez tego czynnika nie ma życia. Bez wątpienia faktem jest, że osoby żyjące w strefach, które w dużym stopniu pozbawione są światła pochodzącego ze Słońca w ciągu roku, mają znacznie większe szanse zachorowania przykładowo na depresję. Z tego powodu dostęp do naturalnego światła i ciepła słonecznego jest tak ważny. Na przykład na terenie Polski, która leży w strefie klimatu umiarkowanego, bywa tak, że rocznie jest duża liczba dni gdy słońce jest niewidoczne.


lampa
Może to skutkować znacznym obniżeniem nastroju, a niekiedy depresją. Będzie to tak zwana depresja sezonowa lub zimowa, wynikająca właśnie z niedostatku ciepła i promieni słonecznych. Objawia się w pierwszej kolejności rozregulowanym trybem dnia i nocy, co powoduje przestawianie zegara biologicznego i spadek samopoczucia i zdrowia. Osoba chora na tę odmianę depresji czuje niechęć do codziennych obowiązków i do rzeczywistości. Jest jednak na to rada, o której była mowa już w starożytności.


Leczenie za pomocą światła w walce z zaburzeniami

Obecnie oferowane są sposoby radzenia sobie z różnymi chorobami za pomocą światła. Używane jest ono także w rehabilitacji, na przykład do naświetlania po części porażonych części ciała. Światło ma także duże zasługi w leczeniu wspomnianej depresji sezonowej. Jako że wiąże się on z niedoborem promieni słonecznych, wymyślono specjalny przyrząd – jest to lampa antydepresyjna (sprawdź dodatkowe informacje na ilumina.pl).

Zaciekawił Cię omawiany artykuł? Jeśli tak, to przeczytaj też uwagi z serwisu (www.winnicadwiegranice.pl/), gdyż one również dotyczą tej problematyki.

Urządzenie to ma za zadanie emitować niezwykle mocne światło przypominające światło słoneczne. Dana osoba musi spędzać przed lampą codziennie tyle czasu, ile zostanie zalecone przez lekarza.


fototerapia
Pozytywne następstwa stosowania

W dalszym ciągu szczególnie w Polsce wiele osób nie wierzy w skuteczność terapii światłem. Tymczasem jej korzystne wpływy na ludzkie zdrowie i kondycję zostały udowodnione naukowo. Odbywanie przepisanych przez specjalistę Zabiegów z lampą antydepresyjną pozwala na zrelaksowanie się i odstresowania, a z czasem również na wyregulowanie trybu dnia. Udowodniono również, że tego rodzaju terapia jest niezwykle pomocna dla osób, które cierpią z powodu nagminnych zmian stref czasowych podczas podróży samolotem.
Zaczerpnięte z: http://www.ilumina.pl/
2022/01/06, 07:54