Menu strony

Fizjoterapia - ogólne informacje o kierunku!

Fizjoterapia to medyczny kierunek powiązany z ochroną zdrowia, eliminacją skutków albo łagodzeniem konsekwencji choroby, zapobieganiem a także przywracaniem sprawności w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania akademickiego i działalności praktycznej, umiejscowiona w dziedzinie nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się między teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich segmentacji.


masaż
Fizjoterapia korzysta z danych z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, przede wszystkim z zakresu metodyki, metod działania terapeutycznego, edukacji rekonwalescencyjnej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności i aktywności ruchowej oraz sportu ludzi nie w pełni sprawnych. Kierunek fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych pozwala zrozumieć kompleksowość procesów psychologicznych a także społecznych oddziałujących na osobę zdrową oraz nie w pełni sprawną, interakcji z osobą chorą, pracownikami, rodziną chorego. Z kolei fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z nauk ekonomicznych, działając w zakresie promocji zdrowia, szeroko zrozumianej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w rozmaitym wieku, rozmaitym rozpoznaniem jak też w rozmaitych warunkach.

Kierunek fizjoterapia (Fizjoterapia) to profil dla osób aktywnych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, pomysłowości, szybkich oraz trafnych decyzji oraz co najważniejsze - wytrwałości, zrozumienia chorej osoby a także chęci niesienia pomocy. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, bez trudu nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem jak też posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi. Absolwent uczelni fizjoterapii na poziomie licencjata posiada wiedzę w zakresie fizykoterapii, w szerokim zakresie pojmowanych nauk medycznych, społecznych. Absolwent umie odwołać się do pozyskanej wiedzy oraz stosować ją przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Stosuje także ogólną wiedzę z różnych dziedzin przy realizowaniu przedsięwzięć zawodowych.


studia
Absolwent na kierunku Fizjoterapia : posiada umiejętności ruchowe powiązane z fizjoterapią, umie posługiwać się podstawowym oprzyrządowaniem i aparaturą wykorzystywanymi w zakresie fizjoterapii, zna strategie promowania prozdrowotnych zachowań u chorych oraz ich rodzin - porozmawiajmy.
2019/04/05, 00:00