Menu strony

Fizjoterapia - ogólne informacje o kierunku!

Fizjoterapia to medyczny kierunek powiązany z ochroną zdrowia, eliminacją skutków albo łagodzeniem konsekwencji choroby, zapobieganiem a także przywracaniem sprawności w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania akademickiego i działalności praktycznej, umiejscowiona w dziedzinie nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się między teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich segmentacji.

masaż
Fizjoterapia korzysta z danych z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, przede wszystkim z zakresu metodyki, metod działania terapeutycznego, edukacji rekonwalescencyjnej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności i aktywności ruchowej oraz sportu ludzi nie w pełni sprawnych.

Spodobał Ci ten artykuł? To super, sprawdź stronę podolog pod tym adresem. Przeczytasz tam większą ilość informacji na zbliżony temat.

Kierunek fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych pozwala zrozumieć kompleksowość procesów psychologicznych a także społecznych oddziałujących na osobę zdrową oraz nie w pełni sprawną, interakcji z osobą chorą, pracownikami, rodziną chorego. Z kolei fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z nauk ekonomicznych, działając w zakresie promocji zdrowia, szeroko zrozumianej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w rozmaitym wieku, rozmaitym rozpoznaniem jak też w rozmaitych warunkach.

Kolejne tematy

Uzależnienie od alkoholu - problem, który wymaga stosownych działań

butelki alkoholi
Problem uzależnienia od alkoholu dotyka ludzi w bardzo różnym wieku i różnej płci. W społeczeństwie nadal pokutuje przekonanie, że jest to przypadłość dotykająca przede wszystkim mężczyzn. Tymczasem coraz więcej kobiet także boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu. Na szczęście dzisiaj na wysokim poziomie kształtuje się wiedza dotycząca tego, jak dochodzi do powstania uzależnienia oraz jakie metody leczenia dają szansę na powrót do normalności.


Kierunek fizjoterapia (Fizjoterapia) to profil dla osób aktywnych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, pomysłowości, szybkich oraz trafnych decyzji oraz co najważniejsze - wytrwałości, zrozumienia chorej osoby a także chęci niesienia pomocy.

Zaintrygowały Cię informacje psychoterapeuta poznań zaprezentowane w naszym poście? Bardzo miło więc będzie nam dzielić się z Tobą kolejnymi wątkami. Czekamy na ocenę!

Fizjoterapeuta powinien być otwarty, bez trudu nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem jak też posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi. Absolwent uczelni fizjoterapii na poziomie licencjata posiada wiedzę w zakresie fizykoterapii, w szerokim zakresie pojmowanych nauk medycznych, społecznych. Absolwent umie odwołać się do pozyskanej wiedzy oraz stosować ją przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Stosuje także ogólną wiedzę z różnych dziedzin przy realizowaniu przedsięwzięć zawodowych.

studia
Absolwent na kierunku Fizjoterapia : posiada umiejętności ruchowe powiązane z fizjoterapią, umie posługiwać się podstawowym oprzyrządowaniem i aparaturą wykorzystywanymi w zakresie fizjoterapii, zna strategie promowania prozdrowotnych zachowań u chorych oraz ich rodzin - porozmawiajmy.
2021/01/11, 19:50