Menu strony

Co to jest siatkówka oka oraz na jakiego rodzaju choroby jest ona narażona?

Najważniejszą częścią oka jest siatkówka. To właśnie dzięki niej możemy widzieć okalający nas świat. Składa się ona z wielu milionów czopków i pręcików, zatem komórek nerwowych. To one umożliwiają odbieranie sygnałów świetlnych, które przy pomocy nerwu wzrokowego trafiają do mózgu, w którym powstaje obraz.
lekarze


Śpij dobrze i wstań wypoczęta


Niestety siatkówka oka, tak jak wszystkie odmienne ludzkie organy, jest podatna na różnego rodzaju dolegliwości, których objawami są zaburzenia obserwowanego obrazu. Najczęściej pojawiające się choroby siatkówki oka to m.in. AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej, która jest dolegliwością małego obszaru centralnej części siatkówki, która jest odpowiedzialna za dostrzeganie detali na środku pola widzenia. Inną przypadłością takiej części oka jest odwarstwienie siatkówki. Dolegliwość ta polega na oddzieleniu się siatkówki od naczyniówki, zatem części, która znajduje się wprost pod siatkówką. Schorzenie to powoduje upośledzenie wzroku i może nawet być źródłem wystąpienia ślepoty. Jeszcze inną chorobą, która może tyczyć się siatkówki oka jest otwór plamki. Ona także dotyczy centralnej, zatem najważniejszej części siatkówki. Polega ona na powstaniu w siatkówce ubytku.


Błona przedsiatkówkowa to dolegliwość, która polega na wytworzeniu błony, która w serwisie pojawia się w środkowej części siatkówki. Ta choroba mogłaby powodować wykrzywienie obrazu lub sukcesywne pogorszenie się widzenia. Do następnych chorób siatkówki oka należy poza tym zaliczać retinopatię cukrzycową i retinopatię nadciśnieniową. Obydwie związane są z uszkodzeniem naczyń krwionośnych i są spowodowane odpowiednio kłopotami z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym.
Negatywne zmiany w widzeniu rozwijają się wraz z postępem określonych przypadłości. Retinopatia cukrzycowa jest bardzo często spotykaną dolegliwością gałek ocznych. Zmiany te można by wykryć jedynie za pomocą badań okulistycznych.
2022/05/10, 07:52