Menu strony

Do czego służą autoklawy?

Na początek odpowiadamy na kwestię postawioną w tytule wpisu - autoklawy klasy b to urządzenia służące do sterylizacji różnorakich narzędzi medycznych. Przenieśmy się teraz do smutnej przeszłości naszego świata, kiedy w szpitalach nie stały jeszcze autoklawy medyczne. Trzeba zdawać sobie sprawę, że dawny człowiek żył malutko. Statystyczny mieszkaniec średniowiecznej Europy dożywał zwykle 40 roku życia, staruszkowie byłi dużą rzadkością.
Mały Pacjent u dentysty
Rzecz jasna kapitalne znaczenie miały tu trwające cały czas wojny, które były powodem tysięcy zgonów. A ludzie ginęli w wojnach w zasadzie dlatego, że nie wiedziano, jak odpowiednio opiekować się ranami. Nie wiedziano nic o bakteriach. Wszelkie instrumenty lekarskie, które teraz myją autoklawy medyczne, były brudne. Do ran wchodziła gangrena, będąca przyczyną strasznej śmierci w męczarniach.

Gdy nie istniały autoklawy medyczne, niewiasty często umierały w trakcie połogu. Skala umieralności matek oraz dzieci była wielka. Wielka rewolucja w dziedzinie lekarskiej powstała dopiero w dziewiętnastym wieku, kiedy to po raz pierwszy zbadano bakterie.

Masz ochotę uzyskać więcej informacji na omawiany wątek? Jeśli tak, to odwiedź stronę (novamedis.pl/detoks-organizmu/), która omawia nie mniej istotne dane - są one niezwykle wciągające.

Przez następne dekady projektowano normy septyki narzędzi medycznych, które obowiązują do teraz. Cudownym wynalazkiem stały się autoklawy medyczne, które uczyniły, że osłabiły się fatalne dla życia zarazki, rozwijające się na instrumentach medycznych. Dzięki takim urządzeniom jak autoklawy klasy b oczekiwana długość żywota przekroczyła osiemdziesiątkę.

Tego typu urządzenia są najbardziej przydatne tam, gdzie pojawia się największe zagrożenie przenoszenia się mikrobów. Dlatego dobrej jakości autoklaw stomatologiczny jest tak kluczowym narzędziem. Jeśli dentyści nie wykorzystywaliby takich autoklawów, mogłaby powstać epidemia straszliwych chorób, transmitowanych z chorego na chorego. Poza tym pojawia się jeszcze kwestia obrzydzenia – kto by chciał trzymać w ustach element, który niedawno znajdował się w buzi innego chorego?


Kolejne tematy

Lekarze w Krakowie

Lekarz
Wiedza lekarska wykonała całkiem niemały postęp w minionych dziesięcioleciach. Wróćmy do początku wieku, gdy przecież dotąd nie poznano ani istoty drobnoustrojów i wirusów, ani skutecznych leków, zdając się w leczeniu schorzeń tylko na zielarzy poruszających się zwykle nieco z zawiązanymi oczami, lub fachowców, jacy w zależności od charyzmy i kontaktów potrafili promować w światku lekarzy bardzo niegodne zabiegi, zdobywając przy tym sławę, wdzięczność ludzi i majątek. Przecież jeszcze w drugiej połowie dziewiętnastego wieku zupełnie powszechna była lobotomia. Ludzie cenili lobotomię, chociaż zabijała.
2022/01/06, 07:01