Menu strony

Na czym polega integracja sensoryczna? W jaki sposób się ją prowadzi?

Terapia integracji sensorycznej przyjmuje postać ściśle określonej zabawy, w której mały człowiek chętnie bierze udział oraz wie, że może tworzyć zajęcia wspólnie z terapeutą. W czasie takich zajęć nie naucza się dzieci jakiś ściśle określonych umiejętności, główny cel terapii skupia się na poprawieniu integracji między zmysłami w układzie nerwowym. Dzięki tej metodzie terapeuta jest w stanie stymulować zmysły dziecka, a także usprawnić tego typu dziedziny, jak motoryka duża czy koordynacja wzrokowo-ruchowa.


bawiące sie dzieci

Rolą takiej terapii jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, całkowicie kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych. Wywołuje to w konsekwencji poprawienie integracji bodźców, jakie dochodzą do dziecka w tym samym czasie z otoczenia, jak i z jego ciała. Osoba zawiadująca terapią za sprawą stosowaniu właściwych technik może wyeliminować oraz ograniczyć niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych. Może również dostarczyć mocne bodźce, co jest niezbędne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

Nie istnieje jakiś schemat powtarzanych zadań, lecz stale poddaje się analizie zachowanie dziecka, przez co można dobrać i zmieniać ćwiczenia w ten sposób, by dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. Terapia biofeedback warszawa integracji sensorycznej odbywa się w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W terapii stosuje się specjalistyczny sprzęt takiego typu jak zawieszone platformy, hamaki albo trampoliny. Używane się też różne materiały do stymulacji dotykowej, wzrokowej, zapachowej oraz smakowej. Terapeuta polegając na własnej wiedzy, jest w stanie dopasować stopień trudności zadań oraz ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka, a także jego samopoczucia.


Ćwiczenia takie nie powinny być ani łatwe, ani zbyt trudne. Stałe balansowanie w ten sposób, poprawia pracę ośrodkowego układu nerwowego i jest w stanie wpływać na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej. Takie coś polepsza funkcje językowe oraz poznawcze, a na pewno przejawia się lepszą efektywnością przyswajania wiedzy. W czasie takich zajęć postępy dziecka są monitorowane poprzez robienie różnego typu testów, jak też poprzez obserwację zmian zachowania. Każdy kto prowadzi taką terapię powinien być właściwie przygotowany, służy do tego integracja sensoryczna.
2021/10/08, 07:14